1

Project

De straat als schakel

Straten als aanjager voor meer biodiversiteit

Van onschatbare waarde Biodiversiteit is van levensbelang voor mens, plant en dier. Toch richten we onze straten niet vanzelfsprekend zo in dat ze biodiversiteit bevorderen. In deze krant gaan we op zoek naar de biodiverse straaD. Hoe ziet biodiversiteit in de stad eruit? Wat betekent dit voor de inrichting van de straat? En: met welke andere opgaven laten maatregelen voor biodiversiteit zich combineren?

Wereldwijd is er door menselijk handelen veel oorspronkelijke natuur verloren gegaan waardoor de biodiversiteit fors is afgenomen. Wetenschappers schatten in dat in het jaar 2000 slechts 15% van eerder in Nederland voorkomende soorten resteerde (PBL, 2016). Wel lijken steeds meer soorten zich te kunnen aanpassen aan het leven in de stad. Straten zijn leefgebieden voor allerlei organismen en vormen een machtig netwerk in de stad. Straten bieden volop gelegenheid de biodiversiteit van de stedelijke omgeving te vergroten en de stad veerkrachtiger te maken. Een biodiverse stad begint bij een biodiverse straat.

Voor wie? De krant is voor iedereen die werkt aan, in en onder de straaD en praktische kennis en handvatten zoekt waarmee dorpen en steden biodiverser kunnen worden ingericht. Ook biedt de krant investeerders en bestuurders motieven om biodiversiteit te agenderen. Bewoners doen inspiratie op en kunnen met de geboden informatie zelf aan de slag.

2

Analyse

Hoe rijk is de straat?

Met wie leven we samen?

Buurnatuur Behalve een buurman, buurvrouw, buurjongen, buurmeisje en buurX hebben we in de straat ook vele buurdieren en buurplanten. De bodem en het water zitten eveneens boordevol planten, beestjes en andere organismen. Als je de straat uitschudt, zie je pas met wie we allemaal samenleven.

Biodiversiteit is de motor Biodiversiteit is het resultaat van 3,8 miljard jaar evolutie. Als talloze radertjes werken de vele organismen samen om verschillende kringlopen op aarde in beweging te houden. We kunnen de straat zo ontrafelen naar vijf geografische eenheden: het bodemleven, het waterleven, planten, dieren en de wereld van mensen. Het geheel kun je zien als een motor dat door de biodiversiteit blijft draaien. Hoe robuuster de motor, des te sterker het systeem.

3

Aan de slag

Wat kun je doen?

Stappenplan voor het vergroten van biodiversiteit in de straaD

Stappenplan Een biodiverse straat maken is één samenhangend geheel ontwerpen voor mens, plant, dier, bodem- en waterleven. Samen vormen zij de motor van de biodiversiteit. Onderstaand stappenplan laat zien hoe je dit kunt doen. We zoomen eerst uit naar stad- en buurtniveau om te onderzoeken hoe de straat een schakel is in het grotere geheel. Vervolgens dalen we stap voor stap af naar de inrichting van de straat. Omdat elke straat anders is, zul je het stappenplan telkens opnieuw doorlopen.

4

Inspiratie

StraaDleven!

De biodiverse straaD

De biodiverse straaD Een biodiverse straaD zorgt voor verbindingen, voedsel, veiligheid, verblijf- en voortplantingsplekken en bovenal variatie. Een biodiverse straat maken is één samenhangend geheel ontwerpen voor mens, plant, dier, bodem- en waterleven. Samen vormen zij de motor van de biodiversiteit.

Mensen De enorme afname van biodiversiteit is het gevolg van menselijk handelen. Door toenemende bebouwing en verstening, versnippering van het landschap, intensief beheer en andere oorzaken (zoals klimaatverandering). Om te kunnen blijven handelen, zal de mens het tij moeten keren. Alleen wij kunnen de benodigde omslag bewerkstelligen. Zet biodiversiteit daarom altijd op de agenda en neem bij elke verandering in de gebouwde omgeving maatregelen ter verbetering van de omstandigheden voor planten, dieren en andere organismen.

 

straaDteam

Samenwerken in de netwerksamenleving

BoschSlabbers

    070-3554407

   info@bsla.nl

Buro Bergh

    06-17383549

   floor@burobergh.nl

meer info? of wil je een krant bestellen? neem dan contact met ons op!

In dit project werken overheid, bedrijfsleven en bewoners samen aan het transformeren van straten. Van straat tot straaD, de straat voor een beter leefklimaat. Een mooi voorbeeld van het werken in de netwerksamenleving.

In 2013 nam BoschSlabbers het initiatief voor de straaD. Zij verwonderden zich over de inrichting van onze stenige straten. Kan dat nu niet slimmer, socialer en klimaatadaptiever? Met dit idee heeft zij partners bereid gevonden om samen te onderzoeken hoe onze straten en buurten in de toekomst er uit zouden kunnen en moeten zien.

De kranten zijn in nauwe samenwerking met onze partners ontwikkeld. De partners brachten elk -naar kunnen- kennis, tijd en/of geld in om deze zes uitgaves mogelijk te maken.